Σύνοψη αποτελεσμάτων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης

 

Στις 29 Μαρτίου του 2018 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης η 1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τίτλος της Διαβούλευσης Καθορισμός προσδοκιών και διατύπωση Οράματος για την πόλη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 70 περίπου άτομα, στην πλειοψηφία τους εκπρόσωποι δημοσίων φορέων, οργανισμών και επαγγελματικών φορέων οι οποίοι ενημερώθηκαν βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση των μετακινήσεων στην πόλη και κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το σύνολο τους συστήματος μεταφορών των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη. Επίσης μέσω της διαδικασίας της Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες συνέβαλλαν στην διατύπωση του Οράματος και των προτεραιοτήτων για την πόλη. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Α. Παππάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελος, ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Γ. Δημαρέλος, και ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ κ. Κ. Αμπατζάς.

 

Η κ. Αϋφαντοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΜΕΤ και συντονίστρια της πρώτης συνεδρίας έκανε λόγο για ένα μεταφορικό σύστημα που βρίσκεται σε μετάβαση το οποίο χρειάζεται σωστό σχεδιασμό για να ολοκληρωθούν όλες οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις και αναφερόμενη στο ΣΒΑΚ τόνισε, πως δεν πρόκειται για μελέτη αλλά για έναν βηματισμό που θα καταφέρει μια καινούρια διακυβέρνηση και συμμετοχή όλων των φορέων για να ετοιμαστεί το μέλλον της βιώσιμης αστικής κινητικότητάς στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την κα Ζουρνά, η οποία παρουσίασε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη καθώς επίσης και τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος προκειμένου να ενισχυθεί η βιώσιμη κινητικότητα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα κινητικότητας έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, την εταιρεία Μηχανική Μελετητική και τους δύο εκπροσώπους της κα. Παπασπυροπούλου και κ. Μπελιμπασάκη. Η τελευταία παρουσίαση της πρώτης συνεδρίας πραγματοποιήθηκε από την κα Αϋφαντοπούλου η οποία παρουσίασε την ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον καθορισμό του οράματος της πόλης και των προτεραιοτήτων που θα τεθούν μέσα από μια συλλογική διαδικασία και ζήτησε από τους προσκεκλημένους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος να σκεφτούν και να γράψουν το όραμά τους για το μέλλον της πόλης (σε ειδικό έντυπο υλικό που παρέλαβαν κατά την εγγραφή τους στη Διαβούλευση) καθώς και να ιεραρχήσουν τις προσδοκίες, όπως αυτές καταγράφηκαν και συμφωνήθηκαν μέσα από την κλειστή Ομάδα Εργασίας του Δήμου που δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Ακολούθως οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν και παρέδωσαν το έντυπο στο οποίο κατέγραψαν το όραμά τους για τη Θεσσαλονίκη ενώ ιεράρχησαν και τις 10 συνολικά προσδοκίες. Τα έντυπα που συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν από ομάδα του ΙΜΕΤ ώστε τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας. Η δεύτερη Συνεδρία ξεκίνησε με την τοποθέτηση των φορέων πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Τα βασικότερα προβλήματα και θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τους φορείς παρατίθενται παρακάτω:

• Έλλειψη κατάλληλων υποδομών, ανεπαρκείς τερματικοί σταθμοί/ Έλλειψη αστυνόμευσης

• Κλειστό πρωτεύον δίκτυο και συμπληρωματικοί οι τοπικοί ποδηλατόδρομοι

• Σπασμένο δίκτυο που δεν εξυπηρετεί τις αυτόνομες μετακινήσεις/Έλλειψη δικτύου κίνησης τυφλών

• Συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα ΣΒΑΚ των Δήμων

• Ένταξη της ηλεκτροκίνησης σε αστικά λεωφορεία και ταξί/ Ένταξη καινοτόμων λύσεων

• Ευέλικτη και αποτελεσματική Φορτοεκφόρτωση/Έμφαση στα city logistics

• Ανάδειξη της πόλης σε κόμβο συδυασμένων μεταφορών

 

Μετά τις τοποθετήσεις των φορέων ξεκίνησε η διαδικασία διαμόρφωσης του οράματος και των προτεραιοτήτων μέσα από την παρουσίαση των κυρίων Αϋφαντοπούλου και Μορφουλάκη, του ΙΜΕΤ. Αρχικά η Κα Αϋφαντοπούλου, παρουσίασε μια σειρά στοιχείων με σκοπό να γίνει κατανοητή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η πόλη αλλά και ποιες είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν το μελλοντικό της προφίλ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε 10 θεμελιώδεις απαιτήσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για την επίτευξη των βασικών αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

• Αλλαγή συμπεριφοράς μετακινουμένων – Προώθηση πολιτικών περιορισμού κίνησης ΙΧ στο αστικό κέντρο

• Δημόσιες Συγκοινωνίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμού

• Εξυπηρέτηση αυξημένων ροών λόγω ανάπτυξης της πόλης και ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών

• Σύστημα κινητικότητας που θα ισχυροποιήσει τις τάσεις υπέρ των ΜΜΜ – Δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών μετεπιβίβασης από άλλα μέσα μεταφοράς στο μετρό (seamless interomodality)

• Εφαρμογή νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος κινητικότητας και μεταφορών: βέλτιστη διαχείριση αιχμών – βελτίωση συνθηκών μετακίνησης

• Βέλτιστη διαχείριση της ζήτησης μετακινήσεων τις ώρες αιχμής και των «εισόδων»

• Ενίσχυση του συστήματος αστικών εμπορευματικών διανομών

• Έμφαση σε υποδομές για βιώσιμα μέσα μεταφοράς

• Ενίσχυση της ταυτότητας του κέντρου της πόλης ως κέντρο υπερτοπικών χρήσεων

• Λύσεις για ειδικές κατηγορίες χρηστών (π.χ. φοιτητές) και περιοχές (π.χ. Πανεπιστήμια)

 

Ακολούθως, η Κα Μορφουλάκη, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας του ΙΜΕΤ, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ιεράρχηση των προσδοκιών και παρουσίασε την τελική αξιολόγησή τους έτσι όπως προέκυψε από την κλειστή ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου και από τους συμμετέχοντες στη Διαβούλευση φορείς. Στη συνέχεια, παρουσίασε το πρώτο όραμα όπως αυτό διαμορφώθηκε από την κλειστή ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου καθώς και από φράσεις και λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποίησαν οι φορείς για τον σκοπό αυτό.

 

Θεσσαλονίκη: Η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης υποστηρίζονται και προβάλλονται μέσα σε ένα ζωντανό, ανθεκτικό και λειτουργικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες αστικό περιβάλλον, στο οποίο όλοι μπορούν εύκολα και άνετα να μετακινηθούν με συνδυασμένα ήπια μεταφορικά μέσα και να απολαύσουν το ανοιχτό θαλάσσιο μέτωπο και άλλους ελεύθερους και πράσινους δημόσιους χώρους.

 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και η κα Αϋφαντοπούλου ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους του ΙΜΕΤ και του Δήμου Θεσσαλονίκης όλους τους συμμετέχοντες, ζητώντας τους συνεργασία και συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τις επόμενες διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

 

Αποθηκεύστε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων σε μορφή pdf από εδώ.

Πίσω→

  

Γραμματεία ΙΜΕΤ

e-mail: achris @certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 457