ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και να εισάγει την πόλη της Θεσσαλονίκης, στη λίστα με τις πλέον βιώσιμες αστικά Ευρωπαϊκές πόλεις, εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός Στρατηγικού Σχεδίου με έμφαση στις συνθήκες κινητικότητας ενός αστικού κέντρου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Βασικός σκοπός ενός ΣΒΑΚ είναι η διευκόλυνση μετακινήσεων κατοίκων, επισκεπτών και αγαθών ώστε να εξασφαλιστεί στο έπακρο η εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, μέσω ενός ΣΒΑΚ προωθούνται τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης (χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών, πεζή μετακίνηση και μετακίνηση με ποδήλατο), που οδηγούν σε αύξηση των παρεχόμενων επιπέδων ασφάλειας όλων των μετακινουμένων, σε μείωση περιβαλλοντικών ρύπων και σε ολική αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού.

 

Η Θεσσαλονίκη, ως σύγχρονο αστικό κέντρο, αντιμετωπίζει πληθώρα κυκλοφοριακών προβλημάτων τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά των πολιτών της. Συμφορημένο οδικό δίκτυο, καθυστερήσεις στον συνολικό χρόνο μετακινήσεων, χαμηλές ταχύτητες, παρεμπόδιση κυκλοφορίας σε κύριους οδικούς άξονες λόγω των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων και αυξημένα επίπεδα ρύπων και θορύβου είναι κάποια από τα συνήθη καθημερινά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε.

 

Δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα της Θεσσαλονίκης του σήμερα. Και αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει μέσα από την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Με την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και την ανάδειξή της σε μια πόλη “έξυπνη”, “ελκυστική”, “πράσινη” και “φιλική” για κάθε μετακινούμενο.

ΟΡΑΜΑ

 
Στις 29 Μαρτίου του 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκης η 1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τίτλος της Διαβούλευσης ήταν Καθορισμός προσδοκιών και διατύπωση Οράματος για την πόλη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι δημοσίων φορέων, οργανισμών και επαγγελματικών φορέων οι οποίοι ενημερώθηκαν βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση των μετακινήσεων στην πόλη και κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το σύνολο τους συστήματος μεταφορών των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη.

 

Μέσω της διαδικασίας της Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες συνέβαλλαν στην διατύπωση του Οράματος και των προτεραιοτήτων για την πόλη. Επεξηγήθηκε η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ιεράρχηση των προσδοκιών και παρουσίαστηκε η τελική αξιολόγησή τους έτσι όπως προέκυψε από την κλειστή ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου και από τους συμμετέχοντες στη Διαβούλευση φορείς. Το όραμα όπως διαμορφώθηκε είναι:
 Η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης υποστηρίζονται και προβάλλονται μέσα σε ένα ζωντανό, ανθεκτικό και λειτουργικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες αστικό περιβάλλον, στο οποίο όλοι μπορούν εύκολα και άνετα να μετακινηθούν με συνδυασμένα ήπια μεταφορικά μέσα και να απολαύσουν το ανοιχτό θαλάσσιο μέτωπο και άλλους ελεύθερους και πράσινους δημόσιους χώρους.

 

 

Social Media

  

Επικοινωνία

Γραμματεία ΙΜΕΤ

e-mail: achris @certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 457