Για σχετικές πληροφορίες για το έργο, επικοινωνήστε:

 

 

Γραμματεία ΙΜΕΤ

e-mail: achris @certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media

  

Επικοινωνία

Γραμματεία ΙΜΕΤ

e-mail: achris @certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 457