Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Μαρία Ζουρνά
Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
e-mail: m.zourna@thessaloniki.gr
Τηλ: +30 2313 318 301

 

Σμαρώ Θεοδωρίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
e-mail: sm.theodoridou@thessaloniki.gr
Τηλ: +30 2313 318 304

 

Ευφροσύνη Αβραμίδου

Πολιτικός Μηχανικός
Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
e-mail: f.avramidou@thessaloniki.gr
Τηλ: +30 2313 318 321

 

Σοφία Παρθενοπούλου

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
e-mail: s.parthenopoulou@thessaloniki.gr
Τηλ: +30 2313 318 320

 

Κωνσταντίνα Χελιδόνη

Πολιτικός Μηχανικός
Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
e-mail: k.chelidoni@thessaloniki.gr
Τηλ: +30 2313 318 323

 

 

 

Το Ι.ΜΕΤ. διαθέτει την επιστημονική εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία για να παρέχει την αναγκαία επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στον Δήμο Θεσσαλονίκης σε θέματα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συστημάτων μεταφορών. Επιπλέον, αποτελεί το μόνο Ερευνητικό Νομικό Πρόσωπο σε εθνικό επίπεδο που εξειδικεύεται σε θέματα Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, Ανάπτυξης και Μεταφορών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το Ι.ΜΕΤ. θα στηρίξει τεχνικά τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του έργου το Ι.ΜΕΤ. θα εξειδικεύσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια του ΣΒΑΚ που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) το 2013 για όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το Ι.ΜΕΤ. θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Δήμο Θεσσαλονίκης με σκοπό την άρτια εκπόνηση της “Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης”, με τη συλλογή όλων των κυκλοφοριακών δεδομένων της περιοχής, τα οποία θα επεξεργαστούν στη συνέχεια οι μελετητές, τον έλεγχο των προτάσεων, των εναλλακτικών σεναρίων και των αποτελεσμάτων της μελέτης μέσω του ψηφιακού κυκλοφοριακού μοντέλου που διαθέτει, και την οργάνωση της δημόσιας διαβούλευσης σε διαδοχικά στάδια της μελέτης.

 

Τομέας Β: Ευφυής Βιώσιμη Κινητικότητα - Εμπορευματικές Μεταφορές & Δίκτυα

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A' Ι.ΜΕΤ.
e-mail: marmor@certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 454

 

Κορνηλία Κοτούλα
Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ι.ΜΕΤ.
e-mail: nilia@certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 441

 

 

 

Social Media

  

Επικοινωνία

Γραμματεία ΙΜΕΤ

e-mail: achris @certh.gr
Τηλ: +30 2310 498 457